مامان یه داروی خاص داشت که باید با سرم تزریق می‌شد. گفتن ببرش واحد شیمی درمانی تزریق کنن. خدا رو شکر خودش پیشم نبود اون موقع