ظهر که رسیدم خونه خیلی خوابم میومد. بی‌خیال کارها شدم و رفتم خوابیدم. تو خواب و بیداری هرکی زنگ زده بهش گفتم کارتو انجام می‌دم :))