من و داداشم از نظر باورهای سیاسی و فرهنگی و دینی و ... در خیلی از موارد ۱۸۰ درجه فرق داریم. دیروز می‌گفت وحید احمدی‌نژاد برگرده خیلی بد میشه