بزرگ‌ترین خوش‌شانسی عمرم رو دیروز سر بازی ساکر استارز تجربه کردم. تو دیلی اسپین برام ۵ تا اسکرچ دراومد و نتیجه‌ش شد ۷ هزارتا سکه :))