خواهشن فرانسه همین‌طور حمله کنه و ایرلند دفاع کنه، نهایتن فرانسه دقیقه‌ی ۲+۹۰ گل مساوی رو بزنه
:))))) ‎· ardvisoor