زدیم فوتبال ببینیم، دیدیم آلمان ۲-۰ جلوئه. همسر گفت ئه من ۳-۰ پیش‌بینی کردم کاش این کرنر گل شه، همون لحظه گل شد :))