Avatar for vahid
«گروهی در کارهای بزرگ به خدا امید بسته و در کارهای کوچک به بندگان خدا روی می‌آورند. پس حق بنده را ادا می‌کنند و حق خدا را بر زمین می‌گذارند»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place