Avatar for vahid
«پس ترس خود را از بندگان، آماده و ترس از خداوند را وعده‌ای انجام نشدنی می‌شمارد»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place