بازی‌ها تو تبریز برگزار میشه؟ آخه یهو بارون شدید گرفت بعد یهو قطع شد و آفتاب دراومد