ایتالیا واقعن تیم دوست داشتنی‌ای بوده همیشه. بغیر از مواقعی که جلوی انگلیس بازی می‌کنه