RT @nadiaa_kz: بمباران شیمیایی #سردشت ، تیر۱۳۶۶ با استفاده از بمب‌های شیمیایی در چهار نقطه پر ازدحام شهر، ۱۱۰ نفر از ساکنان شهر کشته و ۸۰۰۰ تن مسموم شدند.