لامصب یه حمله‌ای موقعیت خطرناکی چیزی آخه. تاکی دیگه؟