بعضی مداحا و منبری‌ها طوری افتخار به شیعه بودن رو به مردم القا می‌کنن که یه عده فکر می‌کنن نماز نخونن ولی برا امام حسین گریه کنن جاشون بهشته