به نظرم علتش هم اینه که ما ایرانی‌های شیعه از قرآن خیلی دوریم و نص صریح قرآن رو گذاشتیم و دل‌خوش کردیم به حرف‌های یه عده مداح و منبری