خوشبختانه امام خمینی تو عمرش آمریکا نرفته و به علت کهولت سن فوت کرده وگرنه یه عده برای تایید خودشون،ترور بیولوژیکی رو به ایشونم نسبت می‌دادن