فرانسوی‌ها ذاتن خودآزاری دارن. آخه مارسی چرا باید Marseille نوشته بشه وقتی مارسی خونده میشه؟