یه ده دقیقه هم گل نزنن امتیاز کامل این بازی رو گرفته‌م