سینماها تو ماه رمضون قبل از افطار نیم بهاست. تا ماه رمضون تموم نشده بریم یه فیلم دیگه ببینیم :دی