سبک روایت و تصویرسازی «ایستاده در غبار» رو دوست داشتم. به نظرم در این حالت مخاطب عامی مثل من بیشتر و بهتر وقایع رو درک می‌کنه