این خانومایی که تو ورزشگاهن بیشتر شبیه خونواده‌های والیبالیست‌ها و تیمای ورزشی مثل تیم والیبال خانم‌ها هستن
اعضای سابق تیم ملی و فعلی هستن فک کنم، توشون داور هم هست ‎· Hamid6