RT @ArashBarahmand: تنها پنج دقیقه بعد از تولدتون، نام، کشور، مذهب و طبقه اجتماعی شما تعیین شده و باقی عمرتون دارید از اینها دفاع می‌کنید. #زندگی