RT @arghavaniiii: هربار از پرواز #IR655 حرف زده میشه یاد حرف دختر یکی از مسافرینش میفتم میگفت همه میرن بهشت زهرا من ولی میرم لب دریا برا بابام فاتحه میخونم