من جای جاکرینی بودم همونجا که یواخیم لو بغلم کرد پیرهنم رو درمیاوردم و فرار می‌کردم