یه متن‌های عاشقانه‌ای برای بوفون می‌نویسن که زن بوفون در طول زندگی مشترکشون بهش نگفته :))