امیدوارم صدا و سیما منصف باشه و در پخش مشروح دیدار رهبر با دانشجوها سلیقه‌ای برخورد نکنه ببینیم واکنش رهبر به حرف‌های کامفیروزی چی بوده