البته بغیر از اون «بخشی» که منتشر شده و فرمودن نمی‌پسندم