بانک پاسارگاد چند وقت پیش پول خواست بابت ارسال اس‌ام‌اس تراکنش‌ها، منم ندادم و قطع شد ولی باعث خلق لذت چک کردن یهویی حساب و دیدن موجودی شد