سوالی که برام همیشه مطرح بوده اینه که تو تاکسی چطور از وضعیتی که توش هستید عکس می‌گیرید؟ تابلوئه که