دنیا خیلی وقته که خاورمیانه رو به شکل آمار و عدد می‌بینه. در عراق، افغانستان، سوریه، یمن و ... جان انسان‌ها ارزشی نداره #Baghdad