آقا می‌فرمان از این کمپین‌های فضای مجازی در سطح بین‌الملل برای اسلام و افکار اسلامی تشکیل بدید.نمی‌دونن بزرگ‌ترین بستر این کار فیلتره؟