شبکه سهند داره اژدها وارد می‌شود بروس لی رو نشون می‌ده. یه زمانی جونم در می‌رفت برای این فیلمای بزن بزن و کتک‌کاری :))