ولی امسال که از اول ماه، روز عید فطر رو مشخص کردن اصلن نچسبید. عید فطر باید ظهر همون روز با کلی استرس و اضطراب مشخص بشه :))