من واقعن نمی‌دونستم کیارستمی این‌قدر تو دنیا شناخته شده‌است. روحش شاد