فولدر دانلودها رو بالاخره خالی کردم و هارد یه نفسی کشید