یه خبطی کردم دلم برای ساعت ۷-۸ سال پیشم تتگ شد. باطری نداشت، از یکی از ساعتام باتری درآوردم انداختم بهش و الان قاب پشتشو نمی‌تونم چفت کنم