از اون‌جایی که پدر محترم رو نمیشه قانع کرد که فطریه‌ی ما بر ذمه‌ی ایشون نیست، لذا داریم خیابونا رو گز می‌کنیم که وقت بگذره بعد بریم خونه‌شون