حالا اگه من می‌خواستم برم نماز، همه از ۶ صبح بیدار بودن و منتظر من بودن که برسم و صبحانه بخوریم. کاش می‌رفتم