به حق این عید خدا لعنتتون کنه که این شایعات رو می‌سازید و منتشر می‌کنید و وحشت تو دل مردم می‌ندازید