یه بار عید فطر مجبور شدم برم سر کار، مسیرم هم از کنار مصلی بود و از بین صفوف ملت نمازگزار داشتم رد می‌شدم، لحظات سخت و خجالت‌آوری بود