RT @sahariiam: شب تا سحر آشغالای ملتو جمع می کنن از کف خیابون، با یه حقوق پایین بدون مزایا!شما اصن اینا رو میبینین!؟اصن هدفش از سحری دادن تبلیغه، بده؟#اسنپ