دلتون می‌خواد برید مسافرت چند روزه واقعن برام سواله که چرا نیمیرید این جاهای خوش آب و هوا و خلوت که هم خوش بگذره هم اعصابتون آروم بشه؟