متاسفانه اوضاع از اون چیزی که فکر می‌کردیم خراب‌تره https://t.co/NDRegpvzqO