یه پدر و مادر با دختر ۳-۴ ساله‌شون نشسته بودن رو نیمکت کنار پیاده رو، حرف نمی‌زدن و فقط ذرت بوداده می‌خوردن و هرکدوم به یه جایی زل زده بودن