چقدر احتمال داره جفتشون هم تو ماشین یا خونه‌ی خاله‌ش بخوابن و گوشی‌شون سایلنت باشه؟ البته اگه موندنی بودن خبر می‌داد خب