حالا واقعن نرمال نبود یا فکر می‌کرد نرمال نیست یا کلن خبر از پشت مانتوش نداشت الله اعلم