خوبش اینه که تو تنها جای خرم‌آبادیم که 4G همراه اول در بهترین شرایطش هست