امیدوارم فرانسه ۱۰-۰ این بازی رو ببره. هرچند از فرانسه هم بدم میاد ولی حداقل لیاقت حضور تو فینال رو داشت