الان من بپرسم جریان #در_اولین_فرصت چیه ینی بغیر از لایک اقدام دیگه‌ای هم انجام می‌دید؟ جوابی چیزی؟