خواهرم تا همین پارسال، بعد گل که یکی دیگه از بازیکنا از خوشحالی دوباره توپ برگشتی رو شوت می‌کنه تو دروازه، می‌پرسید این ۲ تا گل حساب میشه؟