رونالدو موقع مصدوم شدن برا این گریه می‌کرد که تو این بازی بهونه‌ای نداشت و نتونست سیکس پکش رو نشون زن و بچه‌ی ملت بده